Pakkanen, Mervi

Olen laukaalainen psykologi, äiti ja äidin tytär. Kanootti sai alkunsa eräästä kirjeestä, ja sen kehittyminen romaaniksi vei yli kymmenen vuotta. Tänä aikana suoritin ensimmäisen yliopistollisen kirjoittajaohjelman sekä muita kirjoittamiskoulutuksia.
Kanootin tarinan kehyksenä on perheen äidin alkoholiongelma. Vaikka naiset juovat nykyisin yhä enemmän, liittyy naisen alkoholismiin edelleen piirteitä, jotka vaativat erityishuomiota. Alkoholiongelmaiselle naiselle lapset ja äitiys ovat keskeisiä. Hoitokäytännössä nainen joutuu helposti perinteiseen hoitajan tai aputerapeutin rooliin ja hänen ongelmaansa vähätellään. Näistä kaikista kertoo Kanootti.
Olen itse parhaillaan kaksivuotisessa kirjallisuusterapiakoulutuksessa, joka on vahvistanut käsitystäni siitä, että tarinaa ja taidetta aletaan arvostaa yhä enemmän tiedon ja elämän ymmärtämisen välineenä.